Færdsel i skoven

I Hem skov sætter vi pris på at få besøg. Dog er det vores største prioritet, at vildtet får den fornødne fred og ro. Derfor er der en række regler, som I, vores gæster, bedes følge, når I besøger os.

Generel færdsel
Alle gæster er forpligtet til at overholde den gældende lovgivning vedr. færdsel i privat skov. Det betyder bl.a., at færdsel i skoven skal finde sted mellem kl. 06 om morgenen og solnedgang, og at I altid skal færdes på anlagte veje og stier.

I skoven findes der en række arter, herunder hjortevildtet, der har rigtig godt af at få så meget fred som muligt. Derfor kan vi desværre ikke tillade arrangementer som rollespil, motionsløb eller andre store events.

Det er ikke tilladt at færdes på dyrestier eller små spor. Vildtet bliver nemlig gevaldigt forstyrret og skræmt, hvis man afviger fra veje og stier.

Vi gør opmærksom på, at der rundt omkring i skoven er sat vildtkameraer op efter gældende lovgivning. Disse er anbragt med passende afstand til anlagte veje og stier, så hvis du er kommet på afveje – så husk at smile til kameraet.

Regler for ridning med ridekort i Hem Skov

1) Der udstedes ridekort for et år ad gangen gældende fra udstedelses-datoen og året ud. Sammen med ridekortet udleveres et skovkort.

2) Prisen er 800 kr. pr. år for et personligt kort. Et kort med mulighed for en ridende ledsager koster 1.200 kr. pr. år. To børn med en hest kan deles om et ridekort til 1.200 kr. pr. år.

3) Dags-ridekort kan købes for 100 kr. pr. hest pr. område. Dags-ridekort betales via Mobilepay til telefonnr.: 22360020 med teksten: “Dags-ridekort” og dit navn.

4) Der må rides fra solopgang – dog tidligst fra kl. 6.00 morgen – til solnedgang i perioderne: 1/1-15/5 og fra 16/7-31/12. Der må rides fra kl. 10.00 til 18.00 i perioden 16/5-15/7. 

5) På dage i perioden 1/10-31/1, hvor skovene ved skiltning er lukket pga. jagt, må der ikke rides i skoven. Datoerne kan efter 15/9 oplyses ved henvendelse til SLS A/S.

6) Der må ikke rides udenfor skovvejene og ridning skal helst foregå i midterrabatten.

7) Ridekortet skal medbringes på rideturene og skal forevises på forlangende.

8) Fornyelse af ridekortet sker ved henvendelse til SLS A/S og nyt ridekort kan udstedes, hvis ridningen i det forløbne år er sket uden, at det har givet anledning til bemærkninger.
Ovenstående er gældende fra 1. januar 2019

Regler for mountainbiking
Ifølge Naturbeskyttelsesloven fra 1992, er det tilladt for mountainbikere og andre cyklister at cykle igennem skoven på anlagte veje og stier.
Det er derimod ulovligt at færdes på ”midlertidige kørespor, dyreveksler og lignende.” Desuden er det heller ikke tilladt at ”skabe adgangsret ved at cykle gentagne gange i bevoksningerne.”

For at give skovens vildt så meget fred og ro som muligt, er Hem Skovs ejere således ikke interesserede i at imødekomme ønsker om at etablere egentlige mountainbikestier. I stedet henviser vi til Naturstyrelsens hjemmeside, der beskriver hvor du finder de bedste mountainbikeruter.  

Du kan også læse mere om reglerne for mountainbiking i danske skove her.

Plukning og sankning af bær, urter og svampe
Hvis du vil plukke eller sanke svampe, urter og bær, gælder Mark- og Vejfredslovgivningen om svampeplukning i private skove. Find guiden på Miljøstyrelsens hjemmeside. Som udgangspunkt må du have, hvad der kan være i en almindelig størrelse bærepose, og du må tage dét, som du kan nå fra de anlagte veje og stier.

Hvis du har sanket noget spændende, hører vi gerne om det. Send gerne et billede af dit flotte fund på vores mail ppeder@mail.tele.dk, så lægger vi det op her på hjemmesiden.

Jagt og sikkerhed i skoven
Der er tidspunkter på året, hvor skoven er lukket pga. jagt. Dette beder vi vores skovgæster om at respektere. Selvom vi altid gør alt, hvad der står i vores magt for at passe på vores omgivelser under jagt, vil der altid være en vis risiko forbundet med at færdes på egen hånd i skoven, mens jagten står på. Derfor er skoven midlertidig lukket på enkelte dage.

Støder du på et skilt, hvor der står, at skoven er ”Lukket pga. jagt,” håber vi meget, at du i stedet vil besøge os dagen efter eller i den følgende weekend.

Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at tænde bål eller at overnatte i skoven.

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du på din færd i skoven støder på noget opsigtsvækkende eller foruroligende. I disse tilfælde, sætter vi pris på et opkald til Salten Langsø Skovdistrikt på tlf: 86 89 82 88

Læs mere
Læs mere om færdsel i de danske skove her. Bemærk, at Hem Skov er en privatejet skov, og derfor gælder der særlige regler for færdsel, som også beskrives via ovenstående link.

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: