Jagt

Jagt i skoven drives på en bæredygtig og forsvarlig måde. Desuden er jagten en vigtig del af skovens drift.

Jagten drives ud fra et princip om, at vi løbende vurderer bestandene og afskyder således, at de forbliver så sunde som overhovedet muligt. Det gør vi på baggrund af optælling og afskydningsstatistikker fra de sidste mange år. På den måde kan vi sikre, at der ikke bliver skudt for meget og at bestanden samtidig er sund og har det godt.

Der drives jagt på alt jagtbart vildt, men der foretages ikke udsætning i skoven.Når der er jagt, henstiller vi til, at skovens gæster respekterer skiltningen, der viser at skoven er midlertidigt lukket. Læs mere om generel færdsel i skoven.

Der drives jagt på forskellige tider af året, og i enkelte tilfælde vil der ikke være hængt skilte op. Hvis du møder en jæger på din færd i skoven, er du meget velkommen til at henvende dig, hvis du f.eks. vil høre mere om, hvordan jagt foregår i Hem Skov.

Jagt i Hem Skov er forbundet med mange stærke familietraditioner. Især spiller kødet en stor rolle for både familien og de jægere, der er inviteret med på jagt i skoven. Alle dele af det nedlagte vildt bliver brugt, primært til menneskeføde. Men vi lægger også stor vægt på at give tilbage til naturen. Det er nemlig vigtigt, at rovfugle, ådselædere og biller også får gavn af det nedlagte vildt.

Hvis du finder kranier, skind eller knogler i skoven, er det sandsynligt, at du har fundet en ådselplads. Denne sikrer, at ådselædere også får noget at spise, hvilket er afsindigt vigtigt i en tid, hvor biodiversiteten er under pres.

For at sikre at afskydning af vildt foregår korrekt, har vi sat adskillige vildtkameraer op i skoven. Det skal du være opmærksom på, når du er ude at gå. Disse er anbragt efter gældende lovgivning og med passende afstand til anlagte veje og stier.

Vi er altid interesserede i at høre, hvad der sker i skoven, og som skovgæst har du en vigtig rolle at spille.

Hvis du f.eks. finder faldvildt eller påkørte dyr i eller uden for skoven, hører vi derfor meget gerne om det. Vores kontaktoplysninger findes nederst til højre her på hjemmesiden.

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: